Bạn Lê Thanh Hiển – CFA

  • 1 min read

Bạn Lê Thanh Hiển –  đậu kì thi CFA Level 1 tháng 12/2013
(sinh viên năm 4 – đại học Kinh tế Hồ Chí Minh)

“Điều mình thích nhất khi học ở Thư quán là sự thoải mái được đóng góp ý kiến, trình bày thắc mắc về mọi điều liên quan đến việc học. Đáp lại là sự thân thiện, tận tình hướng dẫn của anh Hải và anh Vệ, cảm ơn hai anh đã chịu khó giải đáp những câu hỏi nhiều khi là “trời ơi” hoặc là không liên quan đến chuyên môn, đối với mình đó là những kiến thức và kinh nghiệm thực sự quý báu. Mình cũng rất ấn tượng với cách tổ chức nhóm học độc đáo của anh Phúc và sự năng động của các bạn tình nguyện viên dễ thương.”

Xem thêm  CFA#8 - Trần Lực

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *