Kinh nghiệm pass CFA Level 1 & 2

Kinh nghiệm pass CFA Level 1 & 2

Bài viết này của chị Ngô Huệ Minh gửi tặng Thư Quán Doanh Nhân năm ngoái. Bài viết chia sẻ nhiều kinh nghiệm rất giá trị giúp các bạn đọc và làm bài tập hiệu quả: từ tài liệu, cách học, quá trình học, bottom line, và chia sẻ cá nhân…

Xem bài chia sẻ đầy đủ: http://thuquandoanhnhan.org/book/wp-content/uploads/CFA-Level-2-experiences.pdf

Chúc các bạn cùng pass CFA cho kì thi sắp tới.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *