BUỔI KHAI GIẢNG TOEFL TRÀN NGẬP TIẾNG CƯỜI

BUỔI KHAI GIẢNG TOEFL TRÀN NGẬP TIẾNG CƯỜI

Trong buổi học đầu tiên của lớp TOEFL, mọi người được làm quen với nhau trong không khí rất cởi mở. Đặc biệt, phần học Speaking của Ms Thu tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, ý kiến xây dựng bài của mọi người.

Các học viên của chúng ta thật sự rất may mắn vì được 2 giảng viên vừa xinh đẹp, vừa nhiệt tình, quan tâm hết mức đến học viên dìu dắt. Mong rằng 9 đồng chí học viên của lớp sẽ là 9 con ong chăm chỉ, thi chứng chỉ điểm thật cao và đạt được những dự định mình đã đặt ra với khóa học TOEFL lần này.

 

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *