Monthly Archives - April 2016

[HCM] Khai giảng lớp GMAT Verbal Intensive tháng 4/2016

[restabs alignment=”osc-tabs-left” responsive=”false” tabcolor=”#0099cb” tabheadcolor=”#ffffff” seltabcolor=”#f39200″ seltabheadcolor=”#ffffff” tabhovercolor=”#f39200″] [restab title=”THÔNG TIN KHÓA HỌC” active=”active”] Bạn có ý định lấy bằng MBA từ một trường kinh doanh hàng đầu.Tuy nhiên, thời gian còn lại cho bạn không nhiều? GMAT VERBAL INTENSIVE chính là giải pháp cho bạn ngay lúc này. Bạn sẽ được tham gia một nhóm những người ứng tuyển MBA một cách nghiêm túc, đầy động lực, để cùng nhau chinh phục bài thi. Khóa học intensive sẽ giúp bạn thật [...]