Monthly Archives - May 2016

Khai giảng khóa học luyện thi IELTS Intermediate – I4

Thời gian – Ngày khai giảng: Thứ 5, ngày 23/06/2016 – Buổi định hướng: Chủ nhật, ngày 19/06/2016 – Tổng thời lượng: 11 tuần (32 buổi – 64 giờ học). Gồm: Tối thứ 3-5 học với giảng viên từ 19.00 đến 21.00; tối thứ 7 thực hành với Tutor từ 19.00 đến 21.00. Giảng viên Kiều Thị Mỹ Duyên: IELTS 8.0 Giải ba Kì thi tiếng anh cấp quốc gia 2009 MC tiếng anh cho nhiều cuộc thi thành phố như [...]