Alex – CFA #7

Alex – CFA #7

Thư Quán Doanh Nhân đã hỗ trợ lớp rất nhiệt tình trong quá trình luyện thi CFA, từ giảng viên đến cơ sở vật chất. Những trải nghiệm trong quá trình học CFA level 1 sẽ là kinh nghiệm quý giá cho hành trình học các level tiếp theo. Trong đó, học nhóm là hoạt động rất hữu ích bên cạnh việc nghe giảng trên lớp, vì khi bạn phân chia nội dung trình bày, bạn sẽ nhớ rất kỹ bài học khi giảng lại nội dung đó và khi đặt câu hỏi cho phần trình bày của thành viên khác. Làm Mock, Qbank và Practice Exam, concept checker và bài tập trong curriculum cùng nhau cũng rất hiệu quả, do mọi người sẽ cùng dò, sửa bài và giải thích câu sai, qua đó giúp mình nhớ bài học lần nữa cũng như hiểu cặn kẽ vấn đề. Một điều mình rút ra được là khi học nhóm, nếu bạn thấy phần nào mình chưa nắm rõ, khó nhớ, bạn nên nhận trình bày chính phần đó. Áp lực phải làm sao cho các thành viên hiểu sẽ thúc đẩy bạn tìm hiểu kỹ bài học, đào sâu vấn đề, hỏi từ giảng viên đồng hành. Từ kinh nghiệm bản thân, mình cảm thấy điều này có ích không chỉ trong việc học mà cả sau này khi bạn phải đối mặt với những vấn đề khác.
Các giảng viên đã song hành với lớp qua những buổi ôn tập và học nhóm sau khóa, tạo điều kiện tối đa 5 thành viên của nhóm khi cung cấp phòng học cho cả nhóm ăn học từ sáng đến tối hơn 1 tháng ròng trước khi thi. Sự nhiệt tình và tận tâm của TQDN là điều mình thật sự trân trọng.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *