CFA#8 – Hằng Phan

CFA#8 – Hằng Phan

Đối một đứa học kinh tế đối ngoại để học CFA là một thử thách lớn đới với bản thân vì phải làm quen với một khối kiến thức đồ sộ liên quan đến tài chính, các khái niệm mới về đầu tư,..Nhưng TQDN đã hỗ trợ mình rất nhiều trong quá trình học tập.

Ấn tượng ban đầu khi bước vào TQDN là giảng viên hướng dẫn rất trẻ, mình bị ấn tượng với backround và kiến thức giảng dạy các giảng viên đã tích lũy được.

Bên cạnh việc thoải mái trao đổi trên lớp, mình và giảng viên còn có thể trao đổi bên ngoài lớp học. Một ưu điểm khác chỉ với bản thân mình là khi nhìn các bạn giảng viên còn rất trẻ nhưng đạt được những thành công như mình là động lực để mình cố gắng hơn, quyết tâm hơn.

Sau khi passed CFA level 1 thì mình nhận thấy để vượt qua kỳ thi chỉ cần chăm chỉ học hành, có kế hoạch học tập rõ ràng, đọc càng nhiều càng tốt vì level 1 có thể hỏi bất cứ kiến thức gì kể cả những chi tiết nhỏ, đề thi sẽ tập trung vào nhiều lý thuyết hơn bài tập.

Khoảng thời gian mà ôn tập tốt nhất là khi tập trung làm đề Mock, đề practise,…Bên cạnh việc hệ thống kiến thức, làm đề giúp mình biết bị hổng kiển thức ở đâu và đọc lại kiến thức lần nữa sẽ nhớ lâu hơn.

Cám ơn TQDN đã tạo một môi trường học tập tốt đồng thời giúp mình có những người bạn đồng hành luôn đốc thúc và tạo động lực học tập cho nhau.

Hằng Phan – Học viên lớp CFA#8 – Pass 9/10 kì thi CFA Level 1, Tháng 6/2016

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *