Monthly Archives - September 2016

Vũ Văn Hưng – CFA#1

  Đi tập thể dục về, xử hết hộp cơm to tướng, đang ngồi thở thì nhận được điện thoại từ một tình nguyện viên của Thư Quán Doanh Nhân. Viết bài chia xẻ cảm xúc? Vụ này hơi lạ lẫm với mình, vì trước giờ vẫn mang cái tiếng là “ít văn” và “khô như ngói”. Nhưng mà ngồi nghĩ lại thì thấy cũng có nhiều điều để nói về Thư Quán Doanh Nhân, nên quyết định chấp bút, [...]

Võ Hồng Phương – CFA#2

  Giữa năm 3 Đại học, mình cảm thấy rất lửng lơ với nhiều thứ, về cuộc sống, về chuyên ngành Tài chính mình đã chon, về nơi thực tập rồi về công việc mình sẽ làm trong tương lại nữa. Rồi mình có suy nghĩ muốn bản thân mình biết nhiều hơn người khác một chút, cố gắng hơn người khác một chút, giỏi hơn một chút :p và CFA chinh phục mình từ những trang đầu tiên luôn. Mình [...]

Huynh Kim Hoang Vu – CFA#3

Thực sự mà nói, cho đến hôm nay vẫn không quên được cảm xúc khi nhận được kết quả kỳ thi CFA level 1 tháng 6/2014 vừa qua. Qủa là vượt xa sự mong đợi của mình khi trước đó bản thân không có background, kiến thức nào liên quan đến lĩnh vực tài chính, đầu tư này nữa. Để đạt được kết quả trên một phần là nhờ sự hỗ trợ của TQDN. Trước hết phải cám ơn [...]