Nhật ký thành viên TQDN

Thư Quán trong tôi

Tôi yêu da diết, những tháng ngày sau khi mới chính thức được vào team Project Leaders. Tôi gặp gỡ và gần như choáng ngợp với bao nhiêu con người tài hoa. Mỗi anh chị, mỗi bạn volunteer ở đây xuất hiện trong mảng ký ức cuối hạ đầu thu của tôi một màu sắc riêng biệt.