IELTS

Khóa IELTS Advanced

  • 4 min read

Khóa IElts 6.5 Đầu vào: ielts 5.5 Đầu ra: ielts 6.5 Học phí: 3.000.000 đồng 120+ giờ học với giáo viên 500+ giờ học nhóm 295 lượt đánh giá ★★★★★ 4.5/5 Đăng ký tại đây Mô hình học tập hoàn toàn mới Khóa học nâng cao về ielts Số lượng học viên thấp: 10-15 học viên  Thời gian khóa học: 36 buổi – 12 tuần ( 1 tuần 3 buổi, 1 buổi 1.5 tiếng). Nội… Xem thêm »Khóa IELTS Advanced

Lộ trình học IELTS 6.5

  • 4 min read

lộ trình cam kết ielts 6.5 Đối tượng: Linh hoạt theo trình độ Cam kết đầu ra IELTS 6.5 Chỉ trong 34 tuần ~ 7 tháng Dành 20% học bổng cho học viên Học phí đóng theo từng khóa Đăng ký tư vấn! Khóa pre ielts – 6 tuần Mục tiêu: Đầu ra 3.0-3.5 IELTS. Học Phí: 2.490.000 đồng Thời gian lượng: 18 buổi – 6 tuần (3   buổi/ tuần, 1.5h/buổi) . Khóa pre foundation… Xem thêm »Lộ trình học IELTS 6.5

Khóa IELTS Foundation

  • 4 min read

Khóa IElts foundation Đầu vào: IELTs 3.0 Đầu ra: Ielts 4.5 Học phí: 3.000.000 đồng 120+ giờ học với giáo viên 500+ giờ học nhóm 215 lượt đánh giá ★★★★★ 4.5/5 Đăng ký tại đây Mô hình học tập hoàn toàn mới Khóa học cơ bản về ielts Số lượng học viên thấp: 10-15 học viên  Thời gian khóa học: 24 buổi – 8 tuần ( 1 tuần 3 buổi, 1 buổi 1.5-2h). Nội dung:… Xem thêm »Khóa IELTS Foundation

Khóa IELTS Intermediate

  • 4 min read

Khóa IELTS Intermediate Đầu vào: ielts 4.5 đầu ra: ielts 5.5 Học phí: 3.000.000 đồng 120+ giờ học với giáo viên 500+ giờ học nhóm 255 lượt đánh giá ★★★★★ 4.5/5 Đăng ký tại đây Mô hình học tập hoàn toàn mới IELTS INTERMEDIATE​ Số lượng học viên thấp: 10-15 học viên  Thời gian khóa học: 24 buổi – 8 tuần ( 1 tuần 3 buổi, 1 buổi 1.5 tiếng). Nội dung: Ở khóa học… Xem thêm »Khóa IELTS Intermediate

LỚP HỌC IELTS VÌ CỘNG ĐỒNG TUYỂN SINH

  • 8 min read

Bắt đầu là một chứng chỉ cần có để có thể đi du học, IELTS qua nhiều năm dần trở thành sự đảm bảo, một thước đo về khả năng tiếng Anh, đặc biệt ứng dụng rất nhiều đối với các chương trình trao đổi, các hoạt động mang tính quốc tế hay để ứng tuyển vào các tập đoàn đa quốc gia.

Hiểu rõ điều này và nhận thấy nhu cầu rất lớn của học viên, TQDN tiến hành mở lớp IELTS vì cộng đồng.Với lớp học mang đầy tính khác biệt của Thư Quán, chúng tôi tin có thể cùng bạn bước trên con đường chinh phục IELTS.