Thành viên

[TQDN HCMC] MEMBER RECRUITMENT SUMMER 2015 – Be a change agent!

Nếu “giáo dục”, “phát triển con người”, “hoạt động cộng đồng” và quan trọng nhất “BE A CHANGE AGENT” là những từ khóa của bạn thì hãy chung tay cùng chúng tôi tạo nên điều khác biệt nhé! CHÚNG TÔI LÀ AI? Một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận với sứ mệnh góp phần thay đổi phương pháp học tập thụ động của người Việt thông qua mô hình”blended learning”, đề cao kỹ năng tự học, sáng tạo. Với tinh [...]