FAQs

32 buổi học (tương đương 64h học) và một buổi mock test tại Thư Quán bao gồm những học phần gì?

2 buổi hướng dẫn tự học Reading và Listening cùng Giảng viên: sẽ trang bị cho bạn những công cụ cơ bản nhất để bạn tự luyện hai kỹ năng này tại nhà 10 buổi học Writing cùng Giảng viên: sẽ giúp bạn nắm được… Read More »32 buổi học (tương đương 64h học) và một buổi mock test tại Thư Quán bao gồm những học phần gì?

Nếu mình bận không thể tiếp tục tham dự khóa học, TQDN có quy định bảo lưu không?

Bạn được phép bảo lưu việc học của mình ở khóa này nếu bạn thông báo với quản lí lớp trong vòng 4 tuần học đầu tiên. Bạn sẽ được học lại vào khóa sau nếu lớp chưa đạt sĩ số tối đa. Trường hợp… Read More »Nếu mình bận không thể tiếp tục tham dự khóa học, TQDN có quy định bảo lưu không?

Trình độ tiếng Anh như thế nào thì có thể tham gia khóa học IELTS Intermediate tại TQDN?

Thông thường, để đảm bảo chất lượng lớp học được đồng đều và dễ truyền đạt hơn cho giảng viên, trình độ đầu vào của lớp trung bình là 5.0. Đối với các học viên chưa từng thi thử IELTS, trước khi các bạn tham… Read More »Trình độ tiếng Anh như thế nào thì có thể tham gia khóa học IELTS Intermediate tại TQDN?