Lớp học ở TQDN có gì khác biệt?

  • Lớp học IELTS ở TQDN áp dụng mô hình giáo dục kiểu mới:
  • Mô hình học tập sáng tạo kết hợp giờ học với giảng viên trên lớp và giờ học với trợ giảng bắt buộc để phát huy tinh thần học tập chủ động, giúp việc học đạt hiệu quả tối đa.
  • Lớp học có quy mô nhỏ dưới 20 học viên, giúp việc tương tác đạt hiệu quả cao nhất.
  • Trang bị phòng học cho các giờ học nhóm, tự học; cung cấp tài liệu bản mềm cho khóa học.

Ngoài ra, khi đăng kí khóa học, bạn sẽ được tiếp cận đến private group của TQDN Alumni, tham giao chia sẻ, thảo luận về các kinh nghiệm học thi, mở rộng network và đón nhận các cơ hội làm việc hấp dẫn.