Trình độ tiếng Anh như thế nào thì có thể tham gia khóa học IELTS Intermediate tại TQDN?

Thông thường, để đảm bảo chất lượng lớp học được đồng đều và dễ truyền đạt hơn cho giảng viên, trình độ đầu vào của lớp trung bình là 5.0. Đối với các học viên chưa từng thi thử IELTS, trước khi các bạn tham gia khóa học IELTS Intermediate sẽ được tham gia một buổi test thử hoàn toàn miễn phí (ngay trong buổi định hướng) để xác định xem bạn có đủ điều kiện tham dự lớp không