Học bổng

Giới thiệu về TQDN Foundation - Quỹ học bổng Thư Quán Doanh Nhân

TQDN Foundation là quỹ học bổng chính thức của Thư Quán Doanh Nhân. Với tinh thần “Pay back to community”, chúng tôi muốn tạo điều kiện để cho tất cả các bạn trẻ Việt Nam đều có cơ hội học tập và thăng tiến bình đẳng. Chúng tôi cung cấp nhiều suất học bổng cho các bạn có thành tích xuất sắc trong  học tập và hoạt động xã hội.

Các suất học bổng tại TQDN có giá trị từ 50 – 100% học phí và được cấp cho các bạn đủ điều kiện. Quy trình đăng ký học bổng được mở vào tháng 4 và tháng 9 hằng năm. Thời gian đăng ký sẽ dao động tùy theo thời gian mở lớp.

Nếu bạn quan tâm, vui lòng xem thông tin chi tiết các suất học bổng cho mỗi khóa học.