Khai giảng lớp CFA #11

Lịch học


Khóa học kéo dài 6 tháng với hơn 210 giờ học, gồm 115 giờ học với giảng viên, 36 giờ học với trợ giảng và 60 giờ học nhóm, tự học bắt buộc và làm mock test.

  • Học với giảng viên: Tối thứ 3, 5: 19:00- 21:30
  • Học nhóm/Học với trợ giảng: 1 buổi học cuối tuần thời gian do lớp và trợ giảng tự thỏa thuận

Lịch học chi tiết toàn khóa:

Giảng viên


Học bổng


Học bổng đầu khoá:

  • 2 suất học bổng toàn phần (100% học phí) và 2 suất học bổng bán phần (50% học phí) từ TQDN Foundation. Chi tiết về TQDN Foundation xem thêm tại đây
  • Giảm 800.000 VND cho sinh viên (xác nhận bằng thẻ sinh viên còn thời hạn tại thời điểm đăng ký) *
  • Giảm 800.000 VND cho mỗi bạn đăng ký theo nhóm 3 người *
  • Giảm 200.000 VND cho các bạn đăng ký và chuyển khoản sớm trước 30/09/2016
  • Giảm 200.000 VND cho các bạn được giới thiệu từ học viên của TQDN (bất kì khoá nào)
  • Giảm 800.000 VND cho các bạn từng fail và muốn ôn thi lại (Xác nhận bằng kết quả thi lần trước) *

Lưu ý: 

  • Các chính sách (*) không áp dụng kèm các chính sách khác.
  • Các chính sách giảm học phí không áp dụng kèm học bổng 50-100%.

Học bổng cuối khoá: 500.000 VNĐ cho các bạn học viên Thư Quán Doanh Nhân thi đậu kì thi CFA Level 1 tháng 06/2017

Học phí


Học phí: 9,800,000 VNĐ/khóa kéo dài 6 tháng (chưa tính thời gian làm mock test)