Liên hệ

Contact Us

Get in touch

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi nếu bạn cần thêm thông tin về các khóa học, học bổng cũng như nếu có bất cứ thắc mắc nào.


Thư Quán Doanh Nhân Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 182 Cao Thắng, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0938 712 837

Email: hochiminh@tqdn.org