Tag - Học CFA level 1

Bình Phương – CFA#1 – Kinh nghiệm học và thi CFA Level I

Học CFA vì ước mơ thành CFO. Mình xin nói thẳng, nếu suy nghĩ thế thì nên suy nghĩ lại việc học CFA từ đầu. Bạn nên tìm hiểu (thông qua giảng viên ở trường hay người đi làm) để biết CFO thật sự làm công việc gì?

Kinh nghiệm pass CFA Level 1 & 2

Bài viết này của chị Ngô Huệ Minh gửi tặng Thư Quán Doanh Nhân năm ngoái. Bài viết chia sẻ nhiều kinh nghiệm rất giá trị giúp các bạn đọc và làm bài tập hiệu quả: từ tài liệu, cách học, quá trình học, bottom line, và chia sẻ cá nhân… Xem bài chia sẻ đầy đủ: http://thuquandoanhnhan.org/book/wp-content/uploads/CFA-Level-2-experiences.pdf Chúc các bạn cùng pass CFA cho kì thi sắp tới.