Tag - huấn luyên nội bộ

Chương trình huấn luyện nội bộ tại TQDN: “Training Photoshop”

Như đã hẹn trước, đúng 9h00, các bạn tình nguyện viên (TNV) của Thư Quán Doanh Nhân (TQDN) tập trung đông đủ, laptop sẵn sàng cho buổi Training về kỹ năng Chỉnh sửa ảnh. 9h30, anh Chánh-đồng sáng lập tổ chức, người hướng dẫn chính của buổi Training, giới thiệu sơ lược về mình cũng như quá trình thành lập và những kỳ vọng của anh dành cho TQDN theo thời gian. Sau  phần giới thiệu, buổi Training chính thức bắt [...]