Tag - lophocvicongdong

[Thư ngỏ] Lớp học TOEFL VÌ CỘNG ĐỒNG – Thư quán doanh nhân HN

Với mong muốn đưa bạn đến gần hơn với ước mơ DU HỌC, TQDN tổ chức lớp học TOEFL VÌ CỘNG ĐỒNG. Không đơn thuần chỉ là một khóa học, thông qua lớp học này, TQDN muốn trở thành NGƯỜI ĐỒNG HÀNH cùng các bạn trên con đường DU HỌC đầy khó khăn và thử thách.