Tag - SIFE FTU

Thông cáo hợp tác – TQDN bắt tay với BIT trong dự án Book Exchange

Ngày 15/02/2014 vừa qua, Thư Quán Doanh Nhân và đại diện câu lạc bộ ý tưởng kinh doanh (Business Idea Team – BIT) đã có buổi gặp mặt, trao đổi và thống nhất về mối quan hệ hợp tác giữa 2 bên. BIT, tiền thân là đội SIFE trường đại học Ngoại Thương, là câu lạc bộ chuyên thực hiện các dự án cộng đồng nhằm mang lại sự thay đổi tích cực về các vấn đề xã hội. [...]