Về chúng tôi

Chúng tôi là ai

Thư Quán Doanh Nhân là một tổ chức giáo dục xã hội được thành lập vào năm 2012 và hoạt động với mục tiêu thay đổi mô hình học tập thụ động với một mô hình giáo dục mới và tạo mọi điều kiện để tất cả các bạn trẻ Việt Nam đều có cơ hội du học, học bổng và cơ hội thăng tiến bình đẳng như nhau.

Để làm được điều này chúng tôi tập trung vào hai sứ mạng chính:

  • Thay đổi mô hình học tập truyền thống bằng mô hình kết hợp (hybrid).
  • Cung cấp các khoá học chất lượng cao và nhiều cơ hội học bổng để người học có cơ hội tham gia các khoá học lấy các chứng chỉ chuyên nghiệp du học như GMAT & IELTS.

Tầm nhìn

Mọi bạn trẻ Việt Nam đều có cơ hội du học, học bổng và thăng tiến bình đẳng như nhau.

Câu chuyện sáng lập

Địa chỉ: 182 Cao Thắng, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0169 930 3035

Email: hochiminh@tqdn.org


Our Team