Meet our

CEO

Hành trình phụng sự giáo dục

Lê Hoàng Phong

Anh Phong là CEO tại Thư Quán Doanh Nhân. Bên cạnh đó, anh cũng được Austrian Institute of Technology (Viện công nghệ lớn nhất nước Áo) chọn làm học giả tham dự European Forum Alpbach 2019 và sau đó được bầu làm Forum Network Ambassador 2020, đồng thời là Thành viên ban quản lý cộng đồng Doanh nghiệp xã hội tại mạng lưới 53 quốc gia thành viên Teach For All.

Anh Phong thuộc thế hệ lãnh đạo trẻ thứ nhất tham gia chương trình Leadership Development Fellowship 2017-2019 của Teach For Vietnam, và là đại diện đầu tiên tham gia chương trình Leading From Lived Experiences Fellowship do Teach For All tổ chức tại Colombia.

Ngoài ra, anh còn là đại biểu của Copenhagen Calling, Teach First Denmark; đại biểu của Paris Peace Forum 2019; và là thành viên nhóm UNHCR Expert tại hội nghị Brussels European Forum 2019.

Thông qua kinh nghiệm hoạt động quốc tế, anh Phong tin tưởng vào tầm nhìn và tầm quan trọng của 17 mục tiêu phát triển bền vững, nên anh đã tham gia chương trình My World 2030 Asia-Pacific với tư cách Field Advocate, thuộc sáng kiến của UNDP khu vực Bangkok, UN SDG Action Campaign và UNV Asia-Pacific.