Communication Manager

Thủy Lê Phương Thảo

Chị Thảo tốt nghiệp ngành kinh tế quốc tế tại Đại học Ngoại Thương CS2, Tp.HCM. Sau đó, chị nhận học bổng của chính phủ Trung Quốc để theo đuổi chương trình Thạc sĩ khoa học xã hội, ngành Báo chí và truyền thông tại Đại học Truyền thông Trung Quốc.

Chị Thảo là thế hệ thứ 2 tham gia chương trình Leadership Development Fellowship 2018-2020 của Teach For Vietnam.