Development Manager

Nguyễn Ngọc Ân

Anh Ân tốt nghiệp Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hoá, Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM.
Anh Ân là thế hệ thứ 2 tham gia chương trình Leadership Development Fellowship 2018-2020 và là STEM Fellow đầu tiên của Teach For Vietnam.

 

Hai năm cùng với Teach For Vietnam là khoảng thời gian Ân dành hết tâm sức truyền cảm hứng, động lực học tập và khám phá bản thân cho học sinh của mình. Anh Ân có kinh nghiệm tổ chức nhiều hội thảo chia sẻ về chuyên môn giảng dạy và phương pháp học tập hiệu quả cho hàng trăm học sinh và giáo viên trường công tại Tây Ninh và Quảng Nam.

Anh Ân tham gia Thư Quán Doanh Nhân với quyết tâm xây dựng một cộng đồng học tập hiện đại, lan tỏa tinh thần tự học và tối đa hoá giá trị của việc học đối với sự phát triển của từng cá nhân.