Curriculum Development Manager

Nguyễn Ngọc Khánh Như

Chị Như tốt nghiệp khoa Ngữ văn Anh, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, chứng chỉ TKT và TESOL về giảng dạy tiếng Anh.

Chị Như là thế hệ thứ hai tham gia chương trình Leadership Development Fellowship 2018-2020 của Teach For Vietnam, tham gia giảng dạy tiếng anh trực tiếp tại Tây Ninh và Quảng Nam.