Scholarship Manager

Vũ Thị Hằng

Chị Hằng tốt nghiệp trước thời hạn Chương trình ĐH ngành Đông Phương Học, ĐH KHXH&NV Hà Nội.

Chị từng nhận học bổng trao đổi tại Đại học Quốc gia Singapore năm 2013. Sau đó, chị nhận học bổng Thạc sĩ ngành Quan hệ quốc tế tại ĐH Thamasat, Thái Lan.

Về chị Hằng

Với mong muốn cải thiện nền giáo dục Việt Nam, chị Hằng tham gia chương trình phát triển lãnh đạo Teach For Vietnam, giảng dạy tiếng Anh và STEM cho trẻ em nông thôn Tây Ninh trong 2 năm.